سوالات

  • چرا باید یک کتاب بنویسیم

    چرا باید یک کتاب بنویسیم؟

    چرا باید یک کتاب بنویسم؟     تا به حال چند بار این سوال را از خودتان پرسیده اید و زمانی که پاسخی نگرفتید به راحتی از آ« عبور کرده اید.واقعا چرا می خواهید یک کتاب بنویسید؟     اجازه بدهید با داستان خودم شروع کنم:   نزدیک به دو سال پیش بود که مداوم […]