کتابی که هیچ کجا نبود

ایده ای که از هیچی زاییده شد.

 

ایده ای که در پیچ و خم کتابفروشی های شهر زاییده شد.

 

ایده ای که از یک دغدغه زاییده شد.

 

ایده هایی که هیچ کس،هیچ کجا به دنبالش نیستند،اما از من انسانی متفاوت ساخت.

 

نویسنده ای نوقلم و یک دوست،از من سوال کرد:ایده کتابی که نوشته اید از کجا به ذهن شما رسیده است؟

 

این دوست سردرگم هزاران ایده ای بود که هیچ کدام به ذهنتش خطور نمی کردند،میلیون ها ایده ای که یک دانه از آنها متعلق به این نویسنده نبود.
مگر می شود؟

 

پاسخ من به این دوست یک جمله بود:

“کتابی که هیچ کجا نبود.”

 

“کتابی که در هیچ کتابفروشی نبود”

 

کتاب من،از ایده”هیچ،نبودن،نیستی”زاییده شد.

داستان ایده کتاب من:

اولین باری که با یک هدف دوست داشتی به یک قصد روشن و مشخص به کتابفروشی های شهر سر می زدم.

 

کتابفروشی های شهر را یک به یک زیر پا می گذاشتم،بدون خستگی برای یافتن کتابی که میلم هر روز به آن بیشتر می شد.

 

عشق به نوشتن و نویسندگی به تازگی در وجودم شکوفه زده بود،آنقدر در عرصه نویسندگی به تاخت می رفتم که متوجه زمان نمی شدم.

 

)عشق به زندگی یعنی همین،کاری را انجام بدهی که متوجه گذر زمان نشوی.)

 

هزاران سوال ذهنم را برای نوشتن درگیر کرده بود.

نویسنده کیست؟

چرا باید بنویسم؟

چطور بنویسم؟

چگونه نوشته هایم را انتشار بدهم؟

چطور هر روز پای نوشتن بمانم؟

چطور به عنوان یک نویسنده تازه کار یک کتاب بنویسم؟

آیا زندگی نویسنده های تازه کار شبیه من است؟

آنها چه می کنند؟

هر روزشان چگونه می گذرد؟

چگونه برای موفقیت برنامه ریزی می کنند؟

چه کسی و چه چیزی به آنها انگیزه می دهد نوشتن یک کتاب را آغاز کنند؟

 

سوالهایی که مرا به هزار توی کتابفروشی های شهر کشاند.

 

به دنبالی کتابی که از زندگی یک نویسنده نوشته شده باشد.

 

کتابی که از روزمرگی های یک نویسنده تازه کار نوشته باشد.

 

کتابی که به زبان یک نویسنده تازه کار باشد نه یک نویسنده حرفه ای.

(کتابی که در هیچ کتابفروشی نبود)

 

من کتاب زندگی یک نویسنده تازه کار را در هیچ کتابفروشی پیدا نکردم.

 

یک سال زمان گذشت،این کتاب در هیچ کجا پیدا نشد.

 

در همین هزار توی کتابفروشی های شهر،ایده نوشتن این کتاب به ذهن یک نویسنده تازه کار رسید.

به ذهن من.

 

من کتابی را نوشتم،که در هیچ کتابفروشی پیدا نمی شد.

(زندگی نوشتنی یک نویسنده تازه کار)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *