داستان و نویسندگی

گزین گویه چیست؟

:جیمز گری می گوید “گزین گویه، هنر نوشتن است، هنر دانستن اینکه چه چیزی می ماند.”   گاهی بعضی گزین…

ادامه مطلب...
بدون دیدگاه

روانشناسی