داستان و نویسندگی

عادتهای نوشتن

یکی از مهمترین عادتهایی که در زندگی ایجاد کرده ام نوشتن روزانه است. نوشتن هر روز چیزهای بسیار خوبی برای…

ادامه مطلب...
۱ دیدگاه

روانشناسی